Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için sorumluluklarımızın farkındayız ve bu bilinçle hareket etmekten gurur duyuyoruz.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başlığı altında duyurduğu birbiriyle bağlantısı olan 17 hedefe evrensel çapta ulaşılması beklenmektedir.

BEMKA Kablo olarak biz de bu hedefleri destekliyor, çalışmalarımızda "Sorumlu Tüketim ve Üretim"e uygun şekilde, kaynaklarımızı verimli kullanıyor, maksimum geri dönüşümü amaçlıyor, üretimimizdeki verimliliği artıracak şekilde sürekli iyileşme politikasını benimsiyor ve uyguluyoruz. Diğer taraftan, tüm çalışanlarımızla birlikte kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve çevre politikamıza uygun şekilde hareket ediyor, bu hassasiyetimizi şirket dışına da taşıyor ve sürdürülebilirlik bilinciyle yalnızca şirket bünyesinde değil dışında da, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik