İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Bizi BEMKA yapan değerlerimizden ödün vermeden, tüm çalışanlarımızla mevcudu koruyor, geleceği planlıyoruz.

BEMKA KABLO olarak kabul etmiş olduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası”, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyduğumuz saygıya dayanmaktadır.
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. Bu çerçevede en temel amacımız, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir.
Bu doğrultuda;

  • İşyerimiz ve eklentilerinde; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve işyeri dışında çalışmak durumunda olan personelimizin sağlık ve güvenliği için, yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatlarına ve konuyla ilgili tüm gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak; araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliğini temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
  • Etkin bir risk değerlendirmesi yaparak işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, önceden tespit ederek oluşmadan önlemek,
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli eğitimleri vererek bu konudaki dikkatlerini artırmak, risklerini azaltmak,
  • İş ortakları ve ziyaretçilerin BEMKA KABLO'NUN koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeye yönelik çalışmalar yapmak, sürekli gelişimi sağlamak ve kontrolleri gerçekleştirmek,
  • BEMKA KABLO’nun iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından da bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline gelmesini sağlamak,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamak,

İSG politikamızın temellerini oluşturur.