İnsan Kaynakları Politikamız

Bizi BEMKA yapan değerlerimizden ödün vermeden, tüm çalışanlarımızla mevcudu koruyor, geleceği planlıyoruz.

İnsan kaynakları politikamızın temelinde “bireyin gelişimi ekibin gelişimi, ekibin vizyonu şirketin vizyonudur” görüşü hâkimdir.
İnsan kaynakları politikamızın amaç ve işleyişini şöyle özetlemek mümkün:

 • “Açık kapı politikamızın” yönetim kadrosu dahil şirketimizin tüm birimlerinde sürdürülmesini sağlamak,
 • “Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim” anlayışı ile çalışanlarımızı iş süreçlerimize dahil etmek,
 • Müşteri odaklı yaklaşımı tüm kadrolarımıza entegre ederek her çalışanımızın gelişim odaklı projeler üretmesine, katma değer yaratır olmasına imkân sağlamak,
 • Kalite politikalarımız, standartlarımız ve İSG politikalarımız başta olmak üzere duyarlılığımızdan ödün vermemek,
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üste tüm pozisyonlar için eğitim programları tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Yenilikleri takip ederek şirketimize sağlıklı şekilde adaptasyonunu sağlamak ve inovasyon sürecini beslemek,
 • Açık pozisyonları öncelikle ekip içinden kapatmaya odaklanmak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek şekilde organizasyonel yapımızı sürekli geliştirmek,
 • Çözümcü odaklı yaklaşımları benimseyerek tüm kadrolarda problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Sürekli öğrenen kurum olmak amacıyla gerekli olan alt yapıyı tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Üniversiteler, meslek yüksekokulları, kurum ve kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları dahil) ile birlikte ortak çalışmalara imza atma fırsatlarını değerlendirmek,
 • Sosyal sorumluluk yaklaşımını kurumsal ve bireysel olarak benimseyerek ve benimseterek katılımları teşvik etmek,
  Doğaya dostu çalışan profilimizi güçlendirecek fikir ve uygulamalarda bulunmak.