Çevre Politikamız

Bizi BEMKA yapan değerlerimizden ödün vermeden, tüm çalışanlarımızla mevcudu koruyor, geleceği planlıyoruz.

Dünya üzerinde etkimizin olduğu her noktada, çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak için oluşturulmuş yasa ve yönetmenliklere uyarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek önceliğimizdir.

Bu bilinçle, tüm üretim faaliyetlerimizi "Operasyonel İş Mükemmelliği" ile gerçekleştirmek, bu sayede gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak sorumluluğumuzdur.

BEMKA KABLO olarak çevre politikamızı hayata geçirmek için hedeflediğimiz ve yürüttüğümüz faaliyetler:

  • Üretimin çevresel boyutlarına yönelik tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini yerine getirmek; bu konuda sürekli gelişim ve iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye verilebilecek olası zararları en aza indirgemek için uygun teknolojileri kullanarak ham madde ihtiyacını azaltmak hem de doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
  • Çevresel performansımız iyileştirilmesini sürekli kılmak amacıyla çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, iletişim halinde olduğumuz kişi ve grupları bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,
  • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkların miktarını ve çeşitliliğini azaltırken, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini de hayata geçirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini minimuma indirerek; sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.