HIZLI

BEMKA Kablo, müşterisinin ihtiyaçlarına uygun şekilde süreçlerini organize edebilir ve gerektiği noktada kaliteden ödün vermeksizin üretimini hızlandırabilir.

KALİTELİ

BEMKA Kablo'nun kalitesi, üretim sonuçlarına bakarak görülebildiği gibi uzun yıllardır hizmet sunduğu firmalar ve sahip olduğu sertifikalar kanalıyla da anlaşılabilir.

ÇEVRECİ

BEMKA Kablo, ülkemiz ve dünya için geleceğin şekillendirilmesinde pozitif katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu çevre politikalarına uygun şekilde üretim yapar.

SERTİFİKALAR

Sertifikalar

Genel anlamda, bir ürünün hizmet ettiği amaca uygunluk düzeyi, kalitesini belirler. Dolayısıyla ürünün kullanıldığı alanla doğru orantılı olarak hammaddesinden üretim süreçlerine kadar her nokta kaliteyi etkiler.

Hedeflenen kaliteyi elde etmek tesadüfi olmamalı, belli gereksinimlere bağlı olarak standardize edilmelidir. Bu standardizasyon her zaman aynı kalitede ürün sonucunu doğurur. Bunun garantisi de, ilgili kurumlar tarafından verilmiş sertifikalardır. Bu sertifikalara sahip olmak, üretici firmanın yetkinlik ve yeterliliklerini, konuya ve süreçlere olan hakimiyetini gösterir. Üretim sonuçlarının sertifika sahibi firma tarafından her zaman aynı kalitede üretilebileceğine yönelik bir anlamda yetkinliğinin belgesidir.

BEMKA'nın kablo üretimi ile ilgili sertifikalarına ulaşmak için...

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi şeklinde ifade edilebilen sürdürülebilirlik, başka bir ifadeyle; kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilme becerimizdir.

BEMKA Kablo olarak Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekliyor, çalışmalarımızda "Sorumlu Tüketim ve Üretim"e uygun şekilde, kaynaklarımızı verimli kullanıyor, maksimum geri dönüşümü amaçlıyor, üretimimizdeki verimliliği artıracak şekilde sürekli iyileşme politikasını benimsiyor ve uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımız ile ilgili detaylı bilgi için...